Як почати нотаріальну справу?

Як почати нотаріальну справу?
196274 ПЕРЕГЛЯДІВ

Кожен студент, вступивши до правничого вишу, вже з перших курсів навчання думає про подальший напрямок своєї роботи: хтось хоче бути адвокатом, хтось суддею, а хтось – нотаріусом.

Шлях до нотаріальної спільноти – один із найпрестижніших, однак він не найлегший.

Нотаріус відіграє роль «незалежного свідка», посвідчує права та факти, що мають юридичне значення, засвідчує правильність перекладів, гарантує відсутність помилок при складанні юридичних документів.

Окрім цього, такий фахівець:

- здійснює надані державою юридичні дії, спрямовані на оформлення та отримання особою спадщини;

- оформляє право власності на майно;

- фіксує факти укладання правочинів;

- оформляє і посвідчує заповіти.

Що необхідно, щоб стати нотаріусом та отримати свідоцтво про зайняти нотаріальною діяльністю?

- бути громадянином України (тому іноземці, навіть вступивши до українського вишу, і які мають намір стати нотаріусом в Україні, мають бути прийняті до громадянства - https://dmsu.gov.ua/.../prijnyattya-do-gromadyanstva...);

∙ володіти державною мовою;

- мати ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра;

- мати стаж роботи у сфері права не менше 6 років (з них не менше 3 – помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори).

Відтак робота у сфері права передбачає розробку та застосування норм права. Вона має носити систематичний характер. Це робота в органах державної влади (у тому числі судах, органах юстиції, прокуратури), нотаріату, адвокатури, місцевого самоврядування у профспілкових комітетах та інших громадських організаціях, на підприємствах, в установах, організаціях будь-якої форми власності.

Стаж роботи у сфері права визначається на підставі записів у трудовій книжці.

- скласти кваліфікаційний іспит.

Не пізніше ніж за 20 днів до його проведення необхідно подати заяву до територіального органу Міністерства юстиції на ім’я начальника територіального органу Міністерства юстиції про внесення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання про допуск до кваліфікаційного іспиту.

До заяви додаються такі документи:

1. оригінал та копія диплома про повну вищу юридичну освіту;

2. оригінал та копія довідки про відсутність судимості;

3. трудова книжка та копія трудової книжки, якщо Ви на час подачі документів не працюєте;

4. копія трудової книжки, завірена за місцем роботи, якщо Ви на час подачі документів працюєте;

5. паспорт громадянина України та копії першої, другої сторінок паспорта громадянина України та сторінки, на якій проставлено штамп про реєстрацію місця проживання;

6. висновок та копія висновку про проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса. Такі документи подаються у разі, коли особа пройшла стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса.

Не можуть бути нотаріусами особи, які:

∙ мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

∙ обмежено дієздатні;

∙ визнані недієздатними.

Кваліфікаційний іспит здійснюється у вигляді електронного анонімного тестування. Теоретична частина включає в себе сто тестових питань. Практична – ситуаційні та практичні завдання. На виконання кожної частини відводиться по 2 години.

Тематика тестових питань, завдань та проєктів нотаріальних документів, що будуть виноситися на кваліфікаційний іспит, розміщена за посиланням: https://minjust.gov.ua/ukr_notar_2_2.

На підставі результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна комісія нотаріату приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. За його видачу вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. Повторно скласти кваліфікаційний іспит можна не раніш як через рік. Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду.

Далі у Вас є вибір – піти працювати у державну нотаріальну контору або ж стати приватним нотаріусом.

Для старту приватної нотаріальної діяльності необхідно здійснити сертифікацію робочого місця (контори) та зареєструвати приватну нотаріальну діяльність у територіальному органі Міністерства юстиції.

Після отримання реєстраційного посвідчення Вас очікує наступний крок – виготовлення печатки, відкриття поточних рахунків у банках, встановлення часу прийому громадян тощо.

Останнім кроком на шляху до нотаріальної діяльності є складення присяги у територіальному органі Міністерства юстиції України.

І не забувайте: для того щоб бути професіоналом своєї справи, компетентним нотаріусом, необхідно весь час навчатись, підвищувати свій професійний рівень, бути у курсі останніх змін, знати тонкощі законодавства, не боятись освоювати нові напрямки та пам’ятати про моральні цінності.

COPYRIGHT POLITICA.COM.UA

Мої відео