Як подолати безгромадянство?

Як подолати безгромадянство?
2695 ПЕРЕГЛЯДІВ

Суттєву частку серед постійних мешканців України становлять особи без громадянства (апатриди).Це ті особи, які не мають громадянства будь-якої держави, їхнє правове становище визначається законодавством держави перебування і, за деякими винятками, прирівнюється до правового статусу власних громадян.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Яка ж основна причина «безгромадянства»? 

Особа втрачає громадянство в одній державі внаслідок неприйняття рішення про прийняття в громадянство, але не має нагоду набути громадянство в іншій державі. 

Те ж саме може відбутися, коли, особа виходить з громадянства за власною ініціативою, оскільки це ще не гарантує автоматичне отримання громадянства іншої держави. 

«Безгромадянство» може виникнути у жінки при вступі у шлюб з іноземцем, якщо закон передбачає втрату колишнього громадянства.

Людина може стати апатридом в таких випадках:

При народженні (зокрема від батьків-апатридів, якщо закони держави — місця народження не мають на увазі набуття особою громадянства цієї держави).

При позбавлення громадянства державою. Позбавлення громадянства з боку держави може відбуватися з політичних, етичних мотивів або з міркування безпеки.

При втраті отриманих раніше привілеїв громадянства (наприклад, у випадку громадянства, отриманого в шлюбі).

При добровільній відмові від громадянства.

У разі припинення існування держави.

Подолаймо безгромадянство разом! 

Якщо Ви не є громадянином жодної із держав та бажаєте отримати громадянство України - тоді ця інформація для Вас! 

COPYRIGHT POLITICA.COM.UA

Мої відео