Рейдерське захоплення АТ «Хмельницькобленерго»

Рейдерське захоплення АТ «Хмельницькобленерго»
25370 ПЕРЕГЛЯДІВ

Для об’єктивності аналізу будемо користуватись інформацією виключно з відкритих джерел, а саме:

- судовою справою за позовом акціонера щодо оскарження протоколу наглядової ради №40 від 28.02.2020 р – при заміні Харіної Н.М. та Павлюк Н.В. в складі наглядової ради, що розглядаються в Господарському суді м. Київ.

- судовою справою за цивільним Козачука О.І. до АТ «Хмельницькобленерго» (надалі – Товариство) про поновлення на посаді.

- наказ Голови Фонду державного майна України (надалі – ФДМУ) №351 від 28.02.2020.» 

- офіційним веб-сайтом Товариства;

- постановами КМУ та Законами України.

Частина 1. Правова оцінка.

Костянтин Четвертак, Адвокатське об’єднання «Фіделіум», м. Київ.

По великому рахунку основне питання при розборі даної ситуації, хто ж таки рейдер: держава в особі ФДМУ, чи звільнений керівник обленерго? Проаналізувавши публічні заяви Козачука О.І. приходимо до висновку, що з його точки зору  є 5 порушень зі сторони ФДМУ при його звільнені:

1. Порушення ЗУ «Про акціонерні товариства» при заміні 2-х членів наглядової ради Харіної Н.М. та Павлюк Н.В..

На думку Козачука О.І.  заміна 2-х членів наглядової ради (Харіної Н.М. та Павлюк Н.В.) відбулася з порушенням ЗУ «Про акціонерні товариства» та постанови КМУ №10.03.2017 р.. Порушення ЗУ «Про акціонерні товариства», на його думку, полягає у тому, що супровідний лист ФДМУ № 10-17-4194 від 28.02.2020 "Про заміну членів наглядової ради АТ  "Хмельницькобленерго" із копією наказу Голови ФДМУ № 351 від 28.02.2020.» АТ «Хмельницькобленерго» офіційно отримало рекомендованим поштовим листом 22.04.2020 р., а замінені  наказом Голови ФДМУ № 351 від 28.02.2020 члени наглядової ради Товариства Харіна Н.М. та Павлюк Н.В.  звільнились за власним бажанням 21.04.2020 р..

Та відповідно до Ухвали Господарського суду м. Києва від 19.03.2020 № 910/3915/20 акціонер Товариства, а саме «ОСОБА_1 якій належать 116 акцій номінальною вартістю 29,00 грн.» подала позов до ФДМУ «про визнання незаконними дій ФДМУ щодо заміни членів Наглядової ради АТ "Хмельницькобленерго", що полягають в прийнятті рішення (наказу № 351 від 28.02.2020) та направленні повідомлення (листа № 10-17-4194 від 28.02.2020) про заміну членів Наглядової ради». Таке рішення ФДМУ (наказ № 351 від 28.02.2020) на думку ОСОБИ_1 порушує постанову КМУ від 10.03.2017 № 143.В тексті постанови суду вказано: «Заявниця вказала, що відповідно до наданої АТ "Хмельницькобленерго" інформації та документів на запит акціонера, 02.03.2020 року на електронну адресу АТ "Хмельницькобленерго" надійшла електронна копія листа Фонду державного майна України № 10-17-4194 від 28.02.2020 "Про заміну членів наглядової ради АТ  "Хмельницькобленерго" із копією наказу Голови ФДМУ № 351 від 28.02.2020.»

Враховуючи вищевказане приходимо до висновку, що станом на 02.03.2020 р. керівництво АТ «Хмельницькобленерго» було повідомлене про заміну членів наглядової ради Харіної Н.М. та Павлюк Н.В.. І тут виникає логічне питання: чому рішення по заміні Харіної Н.М. та Павлюк Н.В. у складі наглядової ради приймається 28.02.2020 р., виходячи з судової ухвали Товариство повідомлене про таке рішення не пізніше 02.03.2020 р., а рекомендований поштовий лист Товариство отримує майже два місяці потому - 22.04.2020 р. після отримання Товариством 21.04.2020 р. заяв про звільнення за власним бажанням уже замінених членів Харіної Н.М. та Павлюк Н.В.. На нашу думку очевидно, що керівництво Товариства свідомо ухилялось від отримання рекомендованого листа, аби посилатись на такі законодавчі тонкощі. Очевидно також, щодо заяви про звільнення замінених членів НР Харіної Н.М. та Павлюк Н.В. (обидві працівники ФДМУ) мають бути: по-перше вивчені в ході службової перевірки, а по-друге не виключена можливість підробки цих заяв взагалі. На нашу думку ФДМУ зробив усе можливе, щоб повідомити належним чином Товариство про рішення НР № 40 від 28.02.2020 р. та Товариство станом щонайменше на 02.03.2020 р. було про таке рішення повідомлене.   

2. Порушення постанови КМУ від 10.03.2017 № 143.

Ця постанова регулює процедуру обрання НОВИХ членів наглядових рад, а не заміну діючих. Також п.5 цієї постанови говорить: «Представники держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, призначаються та відкликаються або замінюються в порядку визначеному законодавством». В нашому випадку це  ЗУ «Про акціонерні товариства». Виходячи з п.1 нашого коментаря рішення НР №40 від 28.02.2020 р. є правомірним, а отже ствердження Козачука О.І. щодо порушення постанови КМУ від 10.03.2017 № 143 є абсурдним. У нашому випадку не йдеться про обрання нових членів наглядової ради, а йдеться про заміну діючих. Члени наглядових рад у відомчих ФДМУ підприємствах  є працівниками ФДМУ, і ФДМУ як акціонер має право змінювати своїх діючих представників на власний розсуд, що він і зробив наказом №351 від 28.02.2020 р.

3. Порушення постанови КМУ №256  від 25.03.2020 р. відносно зміни керівників державних підприємств під час карантину.

Ця постанова носить рекомендаційний характер, а тому ФДМУ може як виконувати її так і не виконувати.

4. Козачук О.І. стверджує, що був у запланованій відпустці, коли наглядова рада прийняла рішення про його звільнення та призначення нового керівника протоколом  №42 від 28.04.2020 р.., чим порушила з ним трудові відносини.

Незаконність протоколу наглядової ради №42 від 28.04.2020 р.. – про звільнення Козачука О.І. та призначення Гапонова В.М. на посаду в.о. генерального директора Товариства. Козачук О.І. стверджує, що був у плановій відпустці 28.04.2020 р ., і у такому випадку рішення наглядової ради про його звільнення є незаконним, а також що у складі наглядової ради який прийняв відповідне рішення  є 2-є нелегітимних представника. Стосовно твердження щодо заміни 2-х членів наглядової ради вже коментувалось вище, а от щодо незаконності звільнення Козачука О.І. під час перебування у відпустці я зупинюсь детальніше. Отже, станом на 28.04.2020 р. Козачук О.І. у відпустці і наглядова рада 28.04.2020 р. приймає рішення про його звільнення. Сам Козачук О.І. до 18.05.2020 р. публічно стверджує, що рішення НР №42 від 28.04.2020 р. він особисто в очі не бачив, тобто не отримував офіційне повідомлення рекомендованим листом. В той же час ухвала цивільного суду за позовом Козачука О.І. до АТ «Хмельницькобленерго» про поновлення на посаді говорить про те, що Козачук О.І. щонайменше з 15.05.2020 р. був офіційно звільнений. Ватро зазначити, що Козачук О.І. був лише в.о. генерального директора Товариства, і наглядова рада відповідно до своїх повноважень могла своїм рішенням звільнити його від виконання обов’язків і призначити іншого виконуючого обов’язків генерального директора Товариства у будь який момент. Відповідно цим правом НР і скористалась. Якщо Козачук О.І. був 28.04.2020 р. у відпустці, то його повноваження припиняються у перший робочий день після закінчення такої відпустки.

5. Відсутність погодження з Хмельницькою ОДА звільнення Козачука О.І. та призначення нового керівника Товариства.

Під час здійснення своїх повноважень в якості керівника Товариства  у 2016-2020 р. Козачук О.І. був виконуючим обов’язки генерального директора. Відповідно до діючого Статуту Товариства  наглядова рада мала право на власний розсуд, у будь-який момент, без погодження  Хмельницької ОДА звільняти одного та призначати іншого виконуючого обов’язки генерального директора.

Частина 2. Схема захоплення.

Дмитро Романюха, адвокат, м. Київ.

Крок 1. Блокування ЄДР.

18.05.2020 р. відбулась колегія Центрально-західного міжрегіонального управління мініcтерства юстиції (надалі – Мінюст) стосовно скарги ФДМУ на дії державного реєстратора ЦНАП м. Хмельницький Фольваркової О.І. відносно внесення змін у  єдиний державний  реєстр юридичних осіб та громадських формувань (надалі – ЄДР) щодо Товариства.

Колегія Мінюсту вирішила, що з 27.03.2020 р. почалося неправомірне блокування ЄДР щодо внесення змін до відомостей про АТ «Хмельницькобленерго» з боку державного реєстратора Фольварокої О.І.. З висновку колегії Мінюсту від 18.05.2020 р. видно, що державний реєстратор Фольваркова О.І. вчинила протиправну реєстраційну дію, тому що уповноважена Козачуком О.І. Полоневич Л.М. на здійснення реєстраційної дії по зміні КВЕД Товариства взагалі не мала  повноважень подавати документи до ЦНАП, так як доручення на Полоневич Л.М. не було завірене нотаріально. По закону заявник має 15 днів на усунення порушень при подачі документів державному реєстратору, проте прийнявши документи від Полоневич Л.М. 11.03.2020 р. та не усунувши порушення протягом 15 днів Фольваркова О.І. не закриває реєстраційну дію у встановлений законом строк до 27.03.2020 р., а ЄДР по АТ «Хмельницькобленерго» зависає аж до 20.04.2020 р., і тільки після втручання Мінюсту його розблоковують.  Цікаво й, що відбувалося з ЄДР після рішення колегії. Відповідно до рішення колегії Мінюсту від 18.05.2020 р. Фольварковій дали 24-и години, щоб усунути порушення, простими словами -  розблокувати ЄДР. Проте розблоковує вона його лише 20.05.2020 р. і відразу державний реєстратор того ж ЦНАП м. Хмельницький Бабій О.М. знову блокує ЄДР, шляхом внесення змін до відомостей про КВЕДи Товариства – знову неправильно подані документи, знову 15 днів для заявника на усунення порушень.  У таких діях державних реєстраторів ЦНАП м. Хмельницький явно прослідковується змова і як кажуть «кидати цеглини» блокуючи ЄДР з таким успіхом можна безкінечно.

Важливо також відзначити, що і у випадку з Фольварковою О.І. так і у випадку з Бабій О.М. відомості які хотів внести Козачук О.І. стосується КВЕДів Товариства. Та відповідно діючого Статуту та ст.33 ч.2 ЗУ «Про акціонерні товариства» внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів. Але Загальними зборами акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» рішення про зміни до Статуту  у 2019-2020 р. не приймались –  згідно даних на офіційному веб-сайті Товариства. Навіщо вчиняти реєстраційну дію з наперед відомим результатом не маючи на руках відповідного рішення Загальних зборів? Враховуючи вищевказане, можна зробити висновок, що такі дії по блокуванню ЄДР є заздалегідь продумані, та що у випадку з ЦНАП м. Хмельницький прослідковується координованість дій по блокуванню ЄДР.

Більше того, відповідно до ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 15.05.2020 р.  у справі № 686/12053/20 Козачук О.І. позивається до Товариства про відновлення на посаді в.о. генерального директора. Тобто, щонайменше 15.05.2020 р. Козачук О.І. був офіційно повідомлений про своє звільнення і не мав ніяких повноважень подавати документи в ЦНАП 20.05.2020 р. особисто, чи через довіреність на заступників або інших осіб. Дії, як державних реєстраторів, так і  звільненого керівника Товариства можна кваліфікувати як зловживання правом, і відповідно ці дії мають бути предметом всебічного, як службового, так і кримінального розслідування. Зокрема, в діях Козачука О.І. вбачається скоєння злочину встановленого ч. 2 ст. 364 – 1 Кримінального кодексу України - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки. Вказаний злочин, в тому числі, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В діях вказаних вище державних реєстраторів, вбачаються ознаки злочину встановленого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, може каратися позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Разом, в діях вказаних вище осіб, можуть бути ознаки злочину передбаченого ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України – створення злочинної організації. Даний злочин, карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років. Вказані кримінальні провадження, на мою думку, мають добру судову перспективу.

Щодо перспектив судових справ про поновлення Козачука О.І. на посаді в.о. генерального директора Товариства та оскарження рішень наглядової ради Товариства №40 від 28.02.2020 р. та №42 від 28.04.2020 р. зазначу, що на сьогоднішній день є  одна цивільна справа в Хмельницькому міськрайонному суді за позовом Козачука О.І. до Товариства про поновлення на посаді, одна господарська справа у Господарському суді м. Київ за позовом «акціонера Товариства, якому належать 116 акцій номінальною вартістю 29,00 грн.», та дві справи розглядаються в Господарському суді Хмельницької області за позовом того ж «акціонера Товариства, якому належать 116 акцій номінальною вартістю 29,00 грн.». Уважно ознайомившись з ухвалами судів, що є по всім цим справам, стає зрозумілим, що основною метою як Козачука О.І. так і  «акціонера Товариства якому належать 116 акцій номінальною вартістю 29,00 грн.» не є оскарження звільнення та протоколів НР №40 від 28.02.2020 р і №42 від 28.04.2020 р.. В усіх перелічених судових справах заявник просить забезпечити позов шляхом заборони суду вносити зміни до ЄДР. Іншими словами - заблокувати ЄДР через суд. Але в усіх ухвалах по вищевказаних справах суд відмовив у забезпеченні позову шляхом заборони внесення змін до ЄДР. Вважаю, що судді приймають правильні рішення щодо вищевказаних судових справ, не забезпечуючи позови про блокування ЄДР – так як обґрунтованих підстав для блокування судом ЄДР не має.  Щодо суті самих позовів, вважаю, що усі спори закінчаться судом першої інстанції –  справи очевидно програшні.

Крок 2. Хороший і поганий директор.

Як ми вже вияснили, Козачуку О.І. відомо, що він звільнений з 15.05.2020 р., проте у ЄДР він значиться як керівник – тобто формально на сьогоднішній день у Товариства 2-а керівника: Козачук О.І. -  що відповідно вказується в ЄДР як керівник, хоч і є звільненим і немає повноважень, та Гапонов В.М. який щонайменше з 15.05.2020 може офіційно здійснювати свої обов’язки та має право підпису. Якщо новий керівник спробує потрапити на своє законне робоче місце, то скоріше за все зіштовхнеться з силовим спротивом якоїсь приватної охоронної фірми. Такі випадки для  вітчизняних обленерго не новина – в різний час у «Черкаси-», «Полтава-», «Запоріжжя-», «Харківобленерго» рейдери застосовували аналогічні прийоми для збереження контролю над компаніями шляхом нехитрих трюків з ЄДР та не даючи законному керівнику фізично приступити до виконання обов’язків.  Скоріше за все, в трудовому колективі штучно поширюються панічні настрої – цей керівник хороший, а прийде новий і усіх звільнить, зарплату виплачувати не буде і т.д.. Паралельно, для суспільства створюється картинка у ЗМІ з «протестуючим колективом» чоловік 20-30, який разом зі звільненим керівником кричать,   що начебто саме новий менеджмент є рейдерами  вводячи і суспільство і весь трудовий колектив в оману.  Якщо Козачук О.І. вважає, що його звільнення незаконне – у судовому порядку відстоюй свої права. Але якщо тебе таки звільнили, не потрібно виводити співробітників Товариства на мітинги в свою підтримку, під час карантину, не маючи повноважень і звинувачувати ФДМУ, КМУ  та Мінюст у рейдерстві. На відміну від Козачука О.І., з боку стороннього оглядача, ФДМУ діє виключно у законному порядку, робить це грамотно і послідовно. Зрозумійте просту річ: Козачук О.І. просто публічно висловлює свою особисту думку щодо цих подій. Приймати рішення правильно його звільнено чи ні, правильно відбулась заміна членів НР Товариства  чи ні, в Україні може тільки суд. Позиція Козачука О.І.: «я не йду, бо це на мою думку незаконно» є привласненням повноважень. Фактично, станом на сьогоднішній день Товариство некероване. При бажанні, контрагенти Товариства зможуть оспорювати в судах будь-які документи, що були підписані Козачуком О.І. чи будь-ким ним уповноваженим, починаючи з дати його звільнення, а саме – 28.04.2020 р..

Крок 3. Залучення публічних діячів.

Зверненнями народних депутатів до правоохоронних органів стосовно перевірки дій ФДМУ та міського голови м. Хмельницький до прем’єр-міністра Шмигаля Д.А. на які Козачук О.І. посилався у ЗМІ теж вимагають більш детального аналізу. Отже, в опублікованій частині звернення народних депутатів, депутати просять: по-перше, надати ФДМУ обґрунтовані підстави для звільнення Козачука О.І., та по-друге, провести службову перевірку при формуванні наглядової ради (мається на увазі рішення НР №40 від 28.02.2020 при заміні Харіної та Павлюк). Щодо законності рішення НР №40 від 28.02.2020, то я абсолютно погоджуюсь з аргументами колеги у першій частині цієї публікації - тут більше коментувати нічого. А щодо службової перевірки ФДМУ - нехай розбираються, службова перевірка встановить чи були порушення. Це нормальний процес, коли депутати контролюють владний орган ФДМУ подібними зверненнями у таких гучних справах. А от щодо мера м. Хмельницький -  є питання. А питання виникають наступні: чому  ЄДР двічі блокується саме  у ЦНАП м. Хмельницький, де саме місцева влада є роботодавцем державних реєстраторів цього ЦНАП. Я задаю собі, Вам і читачам абсолютно логічні питання: чому після колегії Мінюсту 18.05.2020 р.  Козачук О.І. не маючи повноважень подає 20.05.2020 р. документи саме в ЦНАП м. Хмельницький, а державний реєстратор Бабій О.М. блокує ЄДР відразу після розблокування Фольварковою О.І.? Чи могла державний реєстратор Бабій О.М. самостійно приймати рішення по блокуванню ЄДР враховуючи резонанс ситуації?  Очевидно, що Бабій О.М. не могла не погодити рішення з керівником, враховуючи публічність ситуації навколо Товариства, та висновки колегії Мінюсту 18.04.2020 р. щодо своєї колеги - Фольваркової О.І..

Тепер постає питання щодо начальника відділу реєстрації ЦНАП м. Хмельницький: чи могла начальниця реєстраційного відділу не бути в курсі, що в ЦНАП 20.05.2020 р. знову подали документи стосовно Товариства з очевидними порушеннями і наперед відомими наслідками реєстраційної дії? Очевидно не могла. І останнє питання: чи могла начальниця реєстраційної служби на свій розсуд, не отримавши чітку вказівку роботодавця по цьому питанню, вкотре допустивши 20.05.2020 р. блокування ЄДР стосовно Товариства після примусового розблокування Мінюстом, стратегічного Товариства річний оборот якого сягає більше 2 млрд. грн., діяти без погодження людини, яка приймає всі ключові рішення в м. Хмельницький та має адміністративний вплив на підпорядкований ЦНАП? Очевидно не могла. Моя особиста думка, що листи підтримки Козачука О.І. від мера м. Хмельницький на адресу Шмигаля Д.А. в совокупності з систематичним блокуванням ЄДР по вертикалі мера  тільки лишній раз підтверджують, що деякі чиновники  виконавчої влади м. Хмельницький з великою вірогідністю, є співучасниками організованого злочину та безпосереднім виконавцем схеми з блокування ЄДР. Скоріше за все, матеріали кримінальної справи, щодо вказаних обставин, будуть долучені до діючого кримінального провадження, що проводить НАБУ. Детективами НАБУ роозслідується розкрадання 1,4 млрд. грн.. на “Харків-“, “Хмельницьк-”, “Черкаси-” , “Запоріжжя-” та  “Миколаївобленерго”, а також організація П.Порошенко та І. Кононенко злочинної групи з метою отримання неправомірної вигоди з державних енергетичних підприємств  у 2015-2019 рр.. 

Висновки.

Хто є рейдером у даній ситуації -  питання риторичне.

Автор: admin.politica.com.ua

COPYRIGHT POLITICA.COM.UA

Мої відео