OMG! My first page already! WOOO! Category: e-deklaratsii-gde-pravda/68151-ne-skromn-statki-l-v-vs-kogo-dfs-nika-skoromnogo-chomu-nabu-ne-bachit-scho-zastupnik-nachal-nika-dfs-z-protid-mitnim-pravoporushennyam-zhive-tochno-ne-na-zarob-tnu-platu.html